PADSTORE

Cửa hàng điện tử trên điện thoại di động và điện thoại di động. Padstore mỏng mang đến cho bạn
Mục tiêu: 103/18 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 093 768 4634
Trang web: https://padstore.vn
Facebook: https://www.facebook.com/padstorevietnam/
Twitter: https://twitter.com/PadStore3
Linkedin: https: / /vn.linkedin.com/in/padstore
Instagram: https://www.instagram.com/padstore.vn/
Tumblr: https://padstorevn.tumblr.com/